Plan de management

Munţii Maramureşului au fost declaraţi arie protejată de interes naţional

în categoria parcuri naturale începând cu anul 2005. Principalele motive ale desemnării au fost: prezenţa ultimei populații naturale de lostriță din țara noastră ca endemit al bazinului Dunărean, prezența florei şi faunei emblematice pentru Carpaţi în cadrul unor ecosisteme stabile, existenţa habitatelor naturale pe întinderi mari precum și un mod de viaţă tradiţional, direct dependent de resursele naturale şi încă păstrat într-o măsură semnificativă.

 Planul de management integrat al Parcului Natural Muntii Maramuresului si al siturilor Natura 2000 ROSCI0124 Muntii Maramuresului si ROSPA0131 Muntii Maramuresului

Anexe


xlsAnexa 1 Structura planului de lucru anual

docAnexa 2 Regulamentul Parcului Natural Muntii Maramuresul11.11.2015

Anexa 3 Harta localizarii PNMM

 • Anexa_3_Harta_localizarii_PNMM

Anexa 4 Harta limitelor si arii protejate

 • Anexa_4_Harta_limitelor_si_arii_protejate

Anexa 5 Harta zonarii interne a PNMM

 • Anexa_5_Harta_zonarii_interne_a_PNMM

docAnexa 6 lista suprafetelor de fond forestier din zona de protectie integrala

docAnexa 7 lista trupurilor de pasuni montane incluse in ZPI

docAnexa 8 Lista pesterilor si avenelor din PNMM

Anexa 9 Harta retelei hidrografice

 • Anexa_9__Harta_retelei_hidrografice

Anexa 10 Harta izvoarelor minerale din PNMM

 • Anexa_10_Harta_izvoarelor_minerale_din_PNMM

docxAnexa 11 regimul termic din PNMM

docxAnexa 12 regimul precipitatiilor in PNMM

Anexa 13 Harta habitatelor Natura 2000

 • Anexa_13_Harta_habitatelor_Natura_2000

docxanexa 14 Corespondenta dintre Habitatele din Romania si Habitatele N2000

Anexa 15 Harta habitate conform clasificarii nationale

 • Anexa_15__Harta_habitate_conform_clasificarii_nationale

Anexa 16 Harta distributiei speciilor de plantelor

 • Anexa_16_Harta_distributiei_speciilor_de_plantelor

Anexa 17 Harta distributiei speciilor de nevertebrate

 • Anexa_17_Harta_distributiei_speciilor_de_nevertebrate

Anexa 18 Harta distributiei speciilor de pesti

 • Anexa_18__Harta_distributiei_speciilor_de_pesti

Anexa 19 Harta distributiei speciilor de amfibieni si reptile

 • Anexa_19_Harta_distributiei_speciilor_de_amfibieni_si_reptile

Anexa 20 Harta distribuției speciei Bonasa bonasia

 • Anexa_20_Harta_distribuției_speciei_Bonasa_bonasiajpg

Anexa 21 Harta distribuției speciei Tetrao urogallus

 • Anexa_21_Harta_distribuției_speciei_Tetrao_urogallus

Anexa 22 Harta distribuției speciei Tetrao tetrix

 • Anexa_22_Harta_distribuției_speciei_Tetrao_tetrix

Anexa 23 Harta distribuției speciei Aquila chrysaetos

 • Anexa_23_Harta_distribuției_speciei_Aquila_chrysaetos

Anexa 24 Harta distribuției speciei Circaetus gallicus

 • Anexa_24_Harta_distribuției_speciei_Circaetus_gallicus

Anexa 25 Harta distribuției speciei Pernis apivorus

 • Anexa_25_Harta_distribuției_speciei_Pernis_apivorus

Anexa 26 Harta distribuției speciei Falco peregrinus

 • Anexa_26_Harta_distribuției_speciei_Falco_peregrinus

Anexa 27 Harta distribuției speciei Bubo bubo

 • Anexa_27_Harta_distribuției_speciei_Bubo_bubo

Anexa 28 Harta distribuției speciei Strix uralensis

 • Anexa_28_Harta_distribuției_speciei_Strix_uralensis

Anexa 29 Harta distribuției speciei Aegolius funereus

 • Anexa_29_Harta_distribuției_speciei_Aegolius_funereus

Anexa 30 Harta distribuției speciei Glaucidium passerinum

 • Anexa_30_Harta_distribuției_speciei_Glaucidium_passerinum

Anexa 31 Harta distribuției speciei Caprimulgus europaeus

 • Anexa_31_Harta_distribuției_speciei_Caprimulgus_europaeus

Anexa 32 Harta distribuției speciei Dendrocopos leucotos

 • Anexa_32_Harta_distribuției_speciei_Dendrocopos_leucotos

Anexa 33 Harta distribuției speciei Dryocopus martius

 • Anexa_33_Harta_distribuției_speciei_Dryocopus_martius

Anexa 34 Harta distribuției speciei Picoides tridactylus

 • Anexa_34_Harta_distribuției_speciei_Picoides_tridactylus

Anexa 35 Harta distribuției speciei Picus canus

 • Anexa_35_Harta_distribuției_speciei_Picus_canus

Anexa 36 Harta distribuției speciei Ficedula albicollis

 • Anexa_36_Harta_distribuției_speciei_Ficedula_albicollis

Anexa 37 Harta distribuției speciei Ficedula parva

 • Anexa_37_Harta_distribuției_speciei_Ficedula_parva

Anexa 38 Harta distribuției speciei Aquila pomarina

 • Anexa_38_Harta_distribuției_speciei_Aquila_pomarina

Anexa 39 Harta distribuției speciei Corvus corax

 • Anexa_39_Harta_distribuției_speciei_Corvus_corax

Anexa 40 Harta distributiei speciilor de mamifere

 • Anexa_40_Harta_distributiei_speciilor_demamifere

Anexa 41 Harta UAT-urilor de pe suprafata PNMM

 • Anexa_41_Harta_UAT-urilor_de_pe_suprafata_PNMM

docxAnexa 42 Lista factorilor interesati din PNMM

docAnexa 43 distributia categoriilor de folosinta pe UAT-uri

Anexa 44 Situatia juridica a terenurilor

 • Anexa_44_Situatia_juridica_a_terenurilor

docxAnexa 45 Evaluarea starii de conservare a habitatelor de interes conservativ

docxAnexa 46 Masuri specifice de management pentru habitatele forestiere

docxAnexa 47 Evaluarea starii de conservare a speciilor de interes conservativ (2)_22_11_2015

 

realizate în cadrul proiectului “Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munții Maramureșului prin conservarea biodiversității, monitorizare, vizitare, informare şi conștientizare PM-PNMM”, Cod SMIS-CSNR 43226.

 

Bine ați venit

Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului este o subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva. Situat în partea de nord a județului Maramureș, Parcul Natural Muntii Maramuresului este o arie naturală protejată destinată conservării peisajului şi tradiţiilor locale, protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor şi încurajării turismului bazat pe aceste valori. Suprafața acestuia este de 133.418 ha.