Avize

 Cererea pentru emiterea avizului (.pdf) 

 Cererea pentru emiterea avizului (.doc)

 

 In vederea emiterii avizelor APNMM analizează documentaţiile înaintate de către ACPM în cadrul etapelor procedurilor de reglementare.

  Continutul documentaţiilor este prevăzut în actele normative care precizează procedurile de emitere a următoarelor acte de reglementare:

  • (i) avizul de mediu pentru planuri şi programe;
  • (ii) acordul de mediu şi avizul Natura 2000 pentru proiecte;
  • (iii) autorizaţia de mediu pentru activităţi cu posibil impact semnificativ asupra mediului;
  • (iv) autorizaţia integrată de mediu;
  • (v) autorizaţia pentru activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică;

 Titularul proiectului va inainta APNMM o cerere pentru emiterea avizului de către administratori şi custozi insotita de catre urmatoarele documente:

  • (i) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei şi de emitere a avizului administratorului/custodelui, tarif care este stabilit conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia cazurilor în care există prevederi legale în vigoare că tariful nu se percepe;
  • (ii) pentru situaţiile în care planurile/programele/proiectele/activităţile care ţin de: realizarea/amenajarea unui traseu turistic montan nou, realizarea/amenajarea unui parc de aventură/traseu sportiv situat la înălţime şi utilizând tehnici şi echipament specifice practicării alpinismului, escaladei, speologiei sportive, realizarea/amenajarea unui traseu turistic amenajat predominant pe verticală care impune montarea de prize/trepte artificiale pentru înaintare şi a unui element de siguranţă, realizarea/amenajarea unor elemente de siguranţă turistică pe traiectul unui traseu turistic montan sau amenajarea unei pârtii de schi ori traseu de schi-fond, solicitantul va prezenta şi avizul de siguranţă montană, denumit generic aviz Salvamont, aviz eliberat de către serviciul judeţean Salvamont din judeţul pe a cărui rază administrativă este situată aria protejată respectivă. În situaţia în care în judeţul respectiv nu există serviciu judeţean Salvamont, acest aviz va fi eliberat de către serviciul Salvamont local sau judeţean cel mai apropiat de aria protejată respectivă;
  • (iii) pentru situaţiile în care planurile/programele/proiectele/activităţile care ţin de: amenajarea unei cavităţi pentru acces turistic de masă sau amenajarea unei cavităţi pentru turism speologic specializat, solicitantul va prezenta şi avizul de siguranţă speologică, denumit generic aviz Salvaspeo, aviz eliberat de către serviciul judeţean Salvaspeo din judeţul pe a cărui rază administrativă este situată aria protejată respectivă. În situaţia în care în judeţul respectiv nu există serviciu judeţean Salvaspeo, acest aviz va fi eliberat de către serviciul Salvaspeo judeţean cel mai apropiat de aria protejată respectivă; orice alt document considerat relevant de către titularul/beneficiarul care solicită eliberarea avizului;
  • iv)copie dupa certifiatul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului;
  • v) copie dupa actul de identitate al persoanei care depune cererea si date de contact (telefon, fax, email).