Arhitectura traditionala

Cum construim în aria protejată a Parcului Natural Munții Maramureșului? (set de recomandări de urbanism și construcție sub formă condensată) pdf

Vestitele construcții din lemn au dus faima Maramureșului, în țară și peste hotare,  făcându-l cunoscut ca un loc binecuvântat, cu oameni strașnici și gospodari. Casele bătrânești presărate încă prin sate fac parte din moștenirea lăsată de strămoși, mărturie clară a comuniunii cu natura și a frumuseții acestor plaiuri.

O foarte bogată şi continuă tradiţie stă la baza arhitecturii populare din zona etnografică Maramureş. Vestitele construcţii din lemn au adus faima Maramureşului, făcându-l cunoscut ca un loc binecuvântat, cu oameni gospodari şi straşnici. Maramureşul este una dintre cele mai frumoase şi originare arhitecturi populare din Europa. Originalitatea arhitecturii ţărăneşti  şi măiestria de a construi în lemn, sau în pământ au fost dezvoltate şi amplificate de-a lungul anilor de către meşterii acestor meleaguri.  Arhitectura din Maramureş, una dintre cele mai frumoase din sud-estul Europei, şi-a pus amprenta asupra întregii arte tradiţionale din zonă. Fie că vorbim de ţesuri, ceramică, biserici de lemn sau pictură naiva, motivele decorative întâlnite pe stâlpii caselor, sau la ferestrele acestora, se regăsesc în mod inevitabil în toată arta din Ţara Maramureşului. Aceste motive au fost şi au rămas peste secole adevărate simboluri ale lumii tradiţionale.

În acest scop au fost identificate elemente care dau unicitate zonei în baza cărora au fost stabilite următoarele recomandări şi interdicţii:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Recomandări:

 1. folosirea acoperişurilor tradiţionale în 2 şi 4 ape cu pante repezi;
 2. folosirea cu generozitate a materialului lemnos;
 3. folosirea tehnicilor tradiţionale de lucru în lemn:
 •       îmbinări în “coadă de rândunică”;
 •       ancadramente la uşi, grinzi;
 1. folosirea împletiturilor de nuiele;
 2. perpetuarea ideii prispei ca element de tranziţie între interior şi exterior;
 3. folosirea obloanelor pentru protejarea ferestrelor şi a uşilor;
 4. materiale de finisaj recomandate:

Pentru elevaţie: (construcţii, împrejmuiri): placaj sau zidării de piatră, tencuieli cu praf de piatră

Pentru pereţi: tencuieli simple sau speciale, lemn;

Tâmplărie: lemn;

Balustrade, împrejmuiri: materiale vopsite cu vopsitorii mate, lemn, împletituri de nuiele;

Învelitoare: ţiglă ceramică, ţiglă de beton, lemn (şiţa, şindrilă).

Interdicţii:

 1. folosirea materialelor strălucitoare: inox, aluminiu, tablă zincată;
 2. folosirea învelitoarelor de azbociment şi a oricărui material lucios sau strălucitor;
 3. amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale şi posterioare, la o distanţă mai mică de 1,50m. Se vor respecta distanţele între clădiri impuse de “Normativul de Siguranţă la Foc a construcţiilor” astfel încât să nu fie necesară prevederea zidului antifoc;
 4. ridicarea împrejmuirilor dinspre circulaţiile publice, la o înălţime mai mare de 1,50 m, cu excepţia porţilor care pot fi mai înalte;
 5. realizarea împrejmuirilor opace înspre circulaţiile publice. Partea plină, opacă nu va depăşi înălţimea de 60 cm;
 6. folosirea culorilor intense pe suprafeţe mari ale faţadelor care depăşesc 20% din suparafaţă.