Arhitectura traditionala

Cum construim în aria protejată a Parcului Natural Munții Maramureșului? (set de recomandări de urbanism și construcție sub formă condensată) pdf

Vestitele construcții din lemn au dus faima Maramureșului, în țară și peste hotare,  făcându-l cunoscut ca un loc binecuvântat, cu oameni strașnici și gospodari. Casele bătrânești presărate încă prin sate fac parte din moștenirea lăsată de strămoși, mărturie clară a comuniunii cu natura și a frumuseții acestor plaiuri.

O foarte bogată şi continuă tradiţie stă la baza arhitecturii populare din zona etnografică Maramureş. Vestitele construcţii din lemn au adus faima Maramureşului, făcându-l cunoscut ca un loc binecuvântat, cu oameni gospodari şi straşnici. Maramureşul este una dintre cele mai frumoase şi originare arhitecturi populare din Europa. Originalitatea arhitecturii ţărăneşti  şi măiestria de a construi în lemn, sau în pământ au fost dezvoltate şi amplificate de-a lungul anilor de către meşterii acestor meleaguri.  Arhitectura din Maramureş, una dintre cele mai frumoase din sud-estul Europei, şi-a pus amprenta asupra întregii arte tradiţionale din zonă. Fie că vorbim de ţesuri, ceramică, biserici de lemn sau pictură naiva, motivele decorative întâlnite pe stâlpii caselor, sau la ferestrele acestora, se regăsesc în mod inevitabil în toată arta din Ţara Maramureşului. Aceste motive au fost şi au rămas peste secole adevărate simboluri ale lumii tradiţionale.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6