Zonare interna

 

Zonarea internă a PNMM este realizată ţinând cont de nevoile de conservare a biodiversităţii şi peisajului, dar şi de dezvoltare economică a zonei prin activităţi cu impact redus asupra mediului. Harta zonării interne a PNMM este prezentată în Anexa nr. 5. Astfel suprafața PNMM este împărţită în următoarele zone:

  • Zona de protecţie integrală - 17.638 ha,cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul PNMM;
  • Zona de management durabil - 75.955 ha, face trecerea între zonele de protecţie integrală şi zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane;
  • Zona de dezvoltare durabilă - 39.887 ha, cuprinde intravilanul localităţilor din parc, suprafeţele ocupate de căile de comunicaţii permanente: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale, drumuri auto forestiere, căi ferate, căi ferate forestiere cu terasamentele aferente, păşunile montane din afara zonei de protecţie integrală, precum şi suprafeţele din extravilanul localităţilor care au suferit modificări antropice prin desfăşurarea de activităţi tradiţionale sau prin exploatarea resurselor naturale neregenerabile, indiferent dacă sunt sau nu incluse în circuitul agricol sau silvic.

Zonele de conservare specială definite conform HG nr. 2151/2004 sunt asimilate zonelor de protecție integrală conform OUG nr. 57/2007 actualizată. Lista suprafeţelor de fond forestier din zona de protecţie integrală este prezentată în Anexa nr. 6. Lista trupurilor de păşuni montane incluse în zona de protecţie integrală şi coordonatele geografice ale acestora în sistem de proiecţie Stereo 70 este prezentată în Anexa nr. 7.

Zonele tampon definite conform HG 2151/2004 sunt asimilate zonelor de management durabil conform OUG 57/2007 actualizată.

Activitățile permise a se desfăşura în cele trei zone ale PNMM sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului parcului și a OUG 57/2007 actualizată.

Suprapuneri cu alte arii naturale protejate

În interiorul PNMM sunt incluse integral următoarele arii naturale protejate:

  • Rezervaţia naturală faunistică Cornu Nedeii – Ciungii Bălăsânii;
  • Rezervaţia naturală Vârful Farcău – Lacul Vinderel – Vârful Mihailecu;
  • Rezervaţia naturală Poiana cu narcise Tomnatec – Sehleanu;
  • Rezervaţia naturală Stâncariile Sâlhoi – Zâmbroslavele;
  • Situl Natura 2000 ROSCI0124 Munții Maramureșului cu suprafata de 106.909 ha;
  • Situl Natura 2000 ROSPA0131 Munții Maramureșului cu suprafata de 70.972 ha.