Plan de management

Munţii Maramureşului au fost declaraţi arie protejată de interes naţional în categoria parcuri naturale începând cu anul 2005. Principalele motive ale desemnării au fost: prezenţa ultimei populații naturale de lostriță din țara noastră ca endemit al bazinului Dunărean, prezența florei şi faunei emblematice pentru Carpaţi în cadrul unor ecosisteme stabile, existenţa habitatelor naturale pe întinderi mari precum și un mod de viaţă tradiţional, direct dependent de resursele naturale şi încă păstrat într-o măsură semnificativă.

Planul de management integrat al Parcului Natural Muntii Maramuresului si al siturilor Natura 2000 RISCI0124 Muntii Maramuresului si ROSPA0131 Muntii Maramuresului

Masuri specifice de management pentru habitatele forestiere

Zonare Parcul Natural Munţii Maramuresului Stereo 70 (dxf)

Zona de dezvoltare durabilă Stereo 70 (shapefile)

Zona de management durabil Stereo 70 (shapefile)

Zona de protecţie integrală Stereo 70 (shapefile)

Harti

 Harta localizarii PNMM

 • Anexa_3_Harta_localizarii_PNMM

Harta limitelor si arii protejate

 • Anexa_4_Harta_limitelor_si_arii_protejate

 Harta zonarii interne a PNMM

 • Anexa_5_Harta_zonarii_interne_a_PNMM

Harta retelei hidrografice

 • Anexa_9__Harta_retelei_hidrografice

 Harta izvoarelor minerale din PNMM

 • Anexa_10_Harta_izvoarelor_minerale_din_PNMM

Harta habitatelor Natura 2000

 • Anexa_13_Harta_habitatelor_Natura_2000

 Harta habitate conform clasificarii nationale

 • Anexa_15__Harta_habitate_conform_clasificarii_nationale

 Harta distributiei speciilor de plantelor

 • Anexa_16_Harta_distributiei_speciilor_de_plantelor

Harta distributiei speciilor de nevertebrate

 • Anexa_17_Harta_distributiei_speciilor_de_nevertebrate

 Harta distributiei speciilor de pesti

 • Anexa_18__Harta_distributiei_speciilor_de_pesti

 Harta distributiei speciilor de amfibieni si reptile

 • Anexa_19_Harta_distributiei_speciilor_de_amfibieni_si_reptile

 Harta distribuției speciei Bonasa bonasia

 • Anexa_20_Harta_distribuției_speciei_Bonasa_bonasiajpg

 Harta distribuției speciei Tetrao urogallus

 • Anexa_21_Harta_distribuției_speciei_Tetrao_urogallus

 Harta distribuției speciei Tetrao tetrix

 • Anexa_22_Harta_distribuției_speciei_Tetrao_tetrix

 Harta distribuției speciei Aquila chrysaetos

 • Anexa_23_Harta_distribuției_speciei_Aquila_chrysaetos

 Harta distribuției speciei Circaetus gallicus

 • Anexa_24_Harta_distribuției_speciei_Circaetus_gallicus

 Harta distribuției speciei Pernis apivorus

 • Anexa_25_Harta_distribuției_speciei_Pernis_apivorus

 Harta distribuției speciei Falco peregrinus

 • Anexa_26_Harta_distribuției_speciei_Falco_peregrinus

 Harta distribuției speciei Bubo bubo

 • Anexa_27_Harta_distribuției_speciei_Bubo_bubo

Harta distribuției speciei Strix uralensis

 • Anexa_28_Harta_distribuției_speciei_Strix_uralensis

 Harta distribuției speciei Aegolius funereus

 • Anexa_29_Harta_distribuției_speciei_Aegolius_funereus

 Harta distribuției speciei Glaucidium passerinum

 • Anexa_30_Harta_distribuției_speciei_Glaucidium_passerinum

 Harta distribuției speciei Caprimulgus europaeus

 • Anexa_31_Harta_distribuției_speciei_Caprimulgus_europaeus

Harta distribuției speciei Dendrocopos leucotos

 • Anexa_32_Harta_distribuției_speciei_Dendrocopos_leucotos

 Harta distribuției speciei Dryocopus martius

 • Anexa_33_Harta_distribuției_speciei_Dryocopus_martius

Harta distribuției speciei Picoides tridactylus

 • Anexa_34_Harta_distribuției_speciei_Picoides_tridactylus

Harta distribuției speciei Picus canus

 • Anexa_35_Harta_distribuției_speciei_Picus_canus

 Harta distribuției speciei Ficedula albicollis

 • Anexa_36_Harta_distribuției_speciei_Ficedula_albicollis

Harta distribuției speciei Ficedula parva

 • Anexa_37_Harta_distribuției_speciei_Ficedula_parva

 Harta distribuției speciei Aquila pomarina

 • Anexa_38_Harta_distribuției_speciei_Aquila_pomarina

Harta distribuției speciei Corvus corax

 • Anexa_39_Harta_distribuției_speciei_Corvus_corax

Harta distributiei speciilor de mamifere

 • Anexa_40_Harta_distributiei_speciilor_demamifere

 Harta UAT-urilor de pe suprafata PNMM

 • Anexa_41_Harta_UAT-urilor_de_pe_suprafata_PNMM

Situatia juridica a terenurilor

 • Anexa_44_Situatia_juridica_a_terenurilor

realizate în cadrul proiectului “Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munții Maramureșului prin conservarea biodiversității, monitorizare, vizitare, informare şi conștientizare PM-PNMM”, Cod SMIS-CSNR 43226.