Geologie

 

Munţii Maramureşului au o lungă istorie a cercetărilor geologice, majoritatea fiind realizate în a doua jumătate a secolului al douăzecilea. Acest masiv are un caracter destul de clar individualizat din punct de vedere geologic, prin structura lui extrem de complexă. Remarcabilă este concentrarea aici a unor roci cu geneză diferită: metamorfică, magmatică şi sedimentară, reprezentate prin suite foarte variate, atât ca litologie, cât şi ca vârstă. Varietatea mare de tipuri de roci determină şi o mare diversitate a aspectelor morfologice, ceea ce crează condiţiile necesare pentru existenţa unei mari varietăţi a florei.

Structura geologică a Munţilor Maramureşului este caracterizată de larga dezvoltare a pânzelor de şariaj de vârstă cretacică, pânze de soclu ce aparţin Unităţii Dacidelor Mediene. Aceasta este constituită din mai multe unităţi suprapuse prin şariaj, care de jos în sus sunt: pânzele infra-bucovinice, pânza sub-bucovinică şi pânza bucovinică. Studiul detaliat al geologiei şi geomorfologiei Munţilor Maramureşului poate fi consultat la APNMM.