Voluntariat

Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului, încurajează, îndrumă și este alături de persoanele interesate să desfășoare activități de voluntariat în cadrul instituției. Persoanele interesate a desfășura activități de voluntariat în cadrul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului sunt rugate să trimită o scrisoare de intenție însoțită de CV, la adresa de mail: parc@muntiimaramuresului.ro.


Acte necesare voluntariat:
- Cerere prin care se solicită desfășurarea stagiului de voluntariat;
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitate, potrivit legii, după
caz;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, sau a unor specializări, dacă este cazul;
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare derulării activitățiilor
de voluntariat de către medicul de famile;
- Cazier judiciar;
- Curriculum vitae;
- Caracterizări/recomandări;


Menționăm că Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului, are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condițiile prevăzute în regulamentul de funcționare, în funcție de tipul de activitate desfășurată, și cu respectarea principiului privind desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității, potrivit Legii nr. 78/2014.