Vişeu de Jos

Vişeul păstrează încă multe gospodării tradiţionale, iar bătrânii mai poartă încă vestitele costumele populare. Centrul comunei are aspect de orăşel.

Atracţiile turistice ale Vişeului sunt: Valea Morii, cătun electrificat parţial, foarte autentic, prin care se poate ajunge în Poienile de Sub Munte şi Valea Drăguiasa. La intrarea în comună se remarcă o biserică noua de lemn şi un conac straniu. În Vişeu de Jos locuiesc mulţi meşteri populari (lemnari, ţesătoare, fierari) şi funcţionează o serie de vâltori şi pălincii. Aici este principalul centru de cojocărit din zona Vişeu-Ruscova, în care se lucrează pieptare de piele cu broderii policrome şi ţinte metalice. Pensiunile din comună sunt: Mioara, Otilia, Simina, Coman, Iza.

Biserici

Biserica Ortodoxă Română Vişeu de Jos nr.2

Biserica cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” s-a zidit între anii 1931-1936 în timpul păstoririi preotului Miron Codrea Nuţu. Biserica este construită în formă de cruce în stil greco-roman, din cărămidă şi are 35m lungimea, 10m lăţimea şi 22m înălţimea. Pictura a fost realizată între anii 1977-1979 în tehnica fresco de către pictorul Constantin C. Bledea Tinu.Pictura a fost restaurată între anii 2013-2014.

Parohia ortodoxă, Viseu de Jos I, „Înalțarea Sf. Cruci”

Biserica este construită după un plan de tip navă, altar semicircular nedecroșat, turn clopotniță angajat, altar boltit cu semicalotă, masa altarului din lemn tip eșafod, turnul bisericii este cu șarpantă în formă de coif.Bolta este semicirculară cu penetrații. Biserica este din piatră, având 4 clopote electrificate. În anii 2007-2012 biserica s-a renovat în totalitate de către preotul paroh Hojda Gavrilă.

PNMM include urmatoarele atractii turistice naturale:

Valea Vaserului -“Mocăniţa” pe Vaser – este singurul tren industrial tractat de locomotivă cu aburi din Europa rămas încă în funcţiune.

Bazinul forestier al Vaserului, întins pe 40000 ha, păstrează încă pe alocuri păduri neatinse. Pe valea acestuia există 85 de izvoare minerale, barajul de la Măcârlău, iazul minier Novăţ, cabanele de vânătoare Valea Babii şi Novăţ, urmele fostului spital militar din cel de-al doilea război mondial, bisericuţa de lemn şi cimitirul german de la Făina.

Calea ferată pe care merge “mocăniţa” se întinde pe o lungime totală de 56 km, pe Vaser 43 km şi pe afluenţii acestuia Novăţ şi Ştevioara. Linia ferată cu ecartamentul îngust a fost construită între anii 1930-1933, cu materialul dezafectat de la calea ferată ce traversa Prislopul din Maramureş în Moldova, linie construită în timpul primului război mondial.

Vaserul reprezintă în mod cert cea mai importantă atracţie turistică a Parcului Natural Munţii Maramureşului, un “magnet” care determină un aflux exponenţial al amatorilor de inedit din străinătate şi România. Datorită accesului limitat (atât de calea de transport cât şi de restricţiile impuse într-o zonă de graniţă), Valea Vaserului şi-a păstrat sălbăticia şi caracterul natural, oferind încă habitate întinse neantropizate, favorabilă vieţii sălbatice. Accesul pe Valea Vaserului se face în principal cu trenul turistic pus în mişcare de locomotive cu aburi. Trenul circulă până la staţia Făina, operează în intervalul 1 Mai- 31 Octombrie şi pleacă zilnic de luni până sâmbătă din Gara CFF a oraşului Vişeu de Sus la orele 8:30.

Poiana cu narcise Tomnatec Sehleanu – rezervaţia este cuprinsă în Parcul Natural Munţii Maramureşului şi cuprinde păşunea Sehleanu şi zona cu vegetaţie  forestieră din jurul Vârfului Tomnatec. La Poiana cu narcise Tomnatec - Sehleanu se ajunge din localitatea Leordina.

Vf. Farcău – Lacul Vinderel – Vf. Mihailecu - arie naturală protejată cuprinde zona din jurul lacului Vinderel şi cele două vârfuri Farcău 1957 m, cel mai înalt din Munţii Maramureşului şi Mihailecu 1918 m, în suprafaţă de 100 ha, constituită în scopul protecţiei şi conservării habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Este o rezervaţie naturală, categoria a IV-a IUCN (Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii), situată pe teritoriul administrativ al comunelor Repedea şi Poienile de Sub Munte.

Lacul Vinderel, lac cu nume de şoim, este situat în şaua dintre Farcău şi Mihailecu, la altitudinea de 1645 m, luciul de apă are o suprafaţă de 0,71 ha, cel mai mare lac din Parcul Natural Munţii Maramureşului.

Stâncăriile Sâlhoi-Zâmbroslăviile - arie naturală protejată. Se află în Parcul Natural Munţii Maramureşului, pe teritoriul administrativ al oraşului Borşa, în suprafaţă  de 5 ha şi cuprinde zona de stâncării, (constituite din pereţi stâncoşi, aproape verticali şi sunt formaţi din calcare eocene) precum şi zona umedă cuprizând două staţiuni cu populaţie de Cochlearia pyrenaica var. borzaeana fiind un relict glaciar, prezentă  numai în judeţele - Maramureş, Suceava, Bistriţa – Năsăud şi Vâlcea.

La stâncăriile Sâlhoi se ajunge de la cantonul silvic Sâlhoi, aflat la confluenţa celor două văi, Sâlhoi cu Bănării, la circa 400 m.

Rezervaţia de cocoş de mesteacăn, Cornul Nedeii-Ciungii Bălăsânii - rezervaţia este situată în localitatea Borşa şi are suprafaţa de 800 ha, fiind o rezervaţie naturală de categoria a IV-a IUCN.

A fost înfiinţată în anul 1971 şi se află în administrarea Parcului Natural Munţii Maramureşului. Rezervaţia are ca scop protejarea populaţiilor de cocoş de mesteacăn (Lyrurus tetrix). Vegetaţia rezervaţiei este constituită 60% din păşuni de munte şi 40% păduri de conifere şi jnepenişuri acesta constituind habitatul cocoşului de mesteacăn.