Ruscova

Deosebită prin peisajul său natural, specific Maramureşului Istoric, şi în special văii care-i poartă numele din timpuri străvechi şi pânăîn zilele noastre, localitatea Ruscova este aşezată din punct de vedere geografic în nord-estul judeţului, pe cursul inferior alrâului Ruscova, de la care și-a împrumutat numele, la 115 km de centrul dejudeț,municipiulBaia Mare și la 18 km de cel mai apropiat oraș din zonă -Vișeu de Sus.Prezintă un relief variat cu aspect muntos. Formele predominante sunt ocupate de dealuri ale căror înâlţimi sunt cuprinse între 600-900m altitudine şi reprezintă 84,11% din teritoriullocalităţii.Pe lângă frumuseţea deosebită a reliefului, aici se află cel mai frumos conac moroşenesc tradiţional din Maramureş"Conacul Drahneilor". Numele de "Drahnei" vine de la valea pe care este amplasat, o vale de o frumuseţe deosebită, străjuită de dealuri înalte, Valea Dragmirov.Din localitatea Ruscova, un drum pietruit coteşte la dreapta şi traversează râul Ruscova pe Valea Dragmirov. Drumul de aproximativ 4 km vă duce până la poarta conacului. Veţi remarca foarte usor locul datorită unei frumoase şi masive porţi maramureşene, sculptatăîn lemn de stejar, iar după această poartă deosebită veţi vedea cum se înalţă semeţ, “Conacul Drahneilor”.Conacul este construit din lemn de brad sculptat şi aşezat pe fundaţie de piatră. Acoperişul este din şindrilă, tipic construcţiilor tradiţionale din Maramureş. Scările care vă conduc spre intrarea principală sunt din lespezi mari de piatră, totul este în perfectă armonie cu tradiţia secularăşi locurile minunate pe care le găsim doar în Maramureş.

Valea Ruscovei şi Valea Dragmirov constituie o dublă provocare pentru turistul fotograf, deoarece îmbină frumuseţile naturale specifice Maramureşului Istoric cu specificitatea etnică a comunităţii ucrainene care este majoritară în această zonă. Din cauza alternanţei formaţiunilor geologice s-au format repezişuri şi cascade, importante puncte de atracţie pentru sportul nautic cu bărcile pneumatice. Practicarea lui se face pe porţiunea confluenţei Ruscovei cu Vişeul pe timp de vara, când apele sunt calde.

Zilele “Taras Sevcenko”

Anual, mii de ucraineni din Maramureş sărbătoresc naşterea poetului printr-o amplă manifestare, organizată de Uniunea Ucrainenilor din Romania, filiala Maramureş, condusă de profesorul Miroslav Petretchi. Amploarea evenimentului din 11 aprilie, pe scena Căminului Cultural din Ruscova, este dată de prezenţa a câteva sute de interpreţi de toate vârstele din localităţile învecinate. Aceştia prezintă un debordant spectacol de recitaluri, momente muzicale şi spectaculoase dansuri ucrainene.

Biserici

Comuna Ruscova se mândreşte prin intermediul sfintelor lăcaşuri de cult de pe teritoriul ei, cele mai importante din punct de vedere cultural şi turistic fiind Biserica de lemn “Sfântul Ierarh Nicolae”, din cătunul Oblaz, care a fost ridicată pe locul actual, în anul 1954, din lemnele fostei biserici parohiale din Ruscova, adusă la rândul ei din Parohia de Jos a Moiseiului, unde a fost construită în anul 1779. Deşi actualul lăcaş nu respectă formele iniţiale, acesta păstrează în mare parte materialul originar, remarcându-se detalii vechi integrate în construcţie, în special în portalul de la intrare unde există o pisanie din anul 1779.

Din patrimoniul ei mobil fac parte două icoane valoroase şi anume icoana de hram, “Sfântul Nicolae”, pictată pe pânză, şi o icoană a Mântuitorului. Biserica de lemn din Ruscova este unul dintre cele mai importante obiective turistice din zonă, obiective pe care nu ar trebui să le rataţi dacă vă aflaţi în apropiere. Acestui sfânt lacaş i se adaugă Biserica Ortodoxa Nouă, care a fost construită în stil vechi în anul 1992, fiind considerată edificiu ortodox ucrainean.

Primele informații scrise despre așezămintele de cult din comuna Ruscova sunt de la sfârșitul sec al XVIII-lea. Oficierea Sfântei Liturghii se face în limba ucraineană, iar cărțile din dotarea bisericii sunt scrise în limba slavonă. Biblia din 1862 este cea mai veche, fiind totodată catalogată ca bun de patrimoniu.

În Ruscova se mai păstrează o sinagogă (situată vis-a-vis de primărie) azi utilizată ca spaţiu comercial, există case vechi şi port popular tipic ucrainean, vizibile mai ales în cătunele din Drahmirov şi Solosteanu.