APIA

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

A fost lansată prima sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.
Măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, are ca scop reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerinţele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislaţiei naţionale în domeniul gestionării pădurilor.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:
• Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște,
• Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.
Beneficiarii schemei pot fi:
a) Unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere,
b) Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere,
c) Asociaţii ale beneficiarilor precizaţi la lit. a) și b), constituite ulterior punerii în posesie cu terenuri forestiere, în conformitate cu art.92 din Codul silvic adoptat prin Legea nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare și funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociaţii și Fundaţii.
Calitatea de beneficiar eligibil se dovedește prin prezentarea documentelor precizate în Secţiunea V a cererii de sprijin (Anexa 1 din Ghidul solicitantului) la categoria Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului.


Mai multe detalii găsiți accesând link-urile:


http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/17-04-25-11-40-39Anexa_OMADR_108_24.04.2017_Ghidul_solicitantului.pdf

Bine ați venit

Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului este o subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva. Situat în partea de nord a județului Maramureș, Parcul Natural Muntii Maramuresului este o arie naturală protejată destinată conservării peisajului şi tradiţiilor locale, protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor şi încurajării turismului bazat pe aceste valori. Suprafața acestuia este de 133.418 ha.