Centrul de Cercetare şi Informare Paltin - Valea Lespedea - Valea Lupului - Dealul Obcina - Valea Drahmirov - DJ 187 - Valea Lespedea - Centrul de Cercetare şi Informare Paltin

De la Centrul de Cercetare şi Informare Paltinu se parcurge drumul forestier amplasat de-a lungul văii Tomnatec aproximativ 2 km după care se traversează pârâul în dreapta. Se urmează în urcare un drum vechi forestier până în creastă. În apropierea crestei se parcurge o potecă lată de circa 50 cm şi lungă de circa 40 cm. Din creastă urmăm drumul forestier ocolind prin stânga dealul Hodea după care urmează o coborâre pe un drum de căruţa până în valea Lespedea. Părăsind Valea Lespedea se continuă deplasarea pe DJ 187 înspre dreapta paralel cu râul Ruscova aproximativ 10 km după care se coteşte stânga pe Valea Lupului care se urmează pe un drum de căruţă până pe creasta Obcina. De pe creasta Obcina se coboară pe Valea Drahmirov tot pe un drum de căruţă până în DJ 187. De aici continuăm deplasarea pe drumul descris anterior până la Centrul de Cercetare şi Informare Paltinu.

v  De pe traseul numărul 1 se poate ajunge pe traseul numărul 2 printr-o legătură de 9 km lungime, respectiv: Dealul Seci - Cătunul Obcina - Vf. Maxim - Culmea Obcina