Staţia CFF Bardău -Pietrosu Bardăului-Cabana Coşnea

Marcaj traseu: Bandă roşie

Lungime traseu: 25 km

Durată traseu: 10-12 ore

Dificultate: Medie, iarna dificil.

De la cantonul silvic Bardău traversăm Vaserul pe pod, urmând drumul auto de pe valea Bardău, lăsând ceva mai sus o ramificaţie spre dreapta. Mai sus drumul trece în malul drept şi după 45 minute de mers ajungem într-o poieniţă, de unde marcajul coteşte brusc spre dreapta, tot pe drumul forestier. După cca 2 ore de mers ajungem la o confluenţă (pe ultimul tronson, drumul auto e continuat de un drum de tractor). De aici marcajul urmează drumul de tractor ce urcă spre dreapta prin zona defrişată. De la partea superioară a defrişării, marcajul urmează un hăţaş de oi ce urcă accentuat prin pădure, până într-o poiană, pe care o traversăm în urcuş. După ce traversează o rarişte de conifere, marcajul ajunge pe culme, în păşune (1536 m). Poteca marcată urcă prelung pe culme, până la baza cupolei de gresie a Vârfului Pietrosu Bardău. Marcajul urmează în continuare hăţişul vitelor pe muchia stâncoasă, evitând porţiunile mai abrupte de obicei prin stânga muchiei. Ajungem pe un platou şi după 4-5 ore de urcuş, sosim pe Vârful Pietrosu Bardăului (1850 m), locul cu cea mai amplă privelişte asupra munţilor Maramureşului. De aici poteca străbate în continuare platoul cu mici ochiuri de apă, coborând în continuare spre stânga, prin rariştea de conifere. Marcajul urmează apoi creasta spre dreapta, peste o mică proeminenţă a ei, până în drumul de tractor din şaua dintre Pietrosu Bardău şi Bucovinca (în stânga pe drumul de tractor se ajunge în câteva minute la un izvor).

Marcajul urmează în continuare drumul de tractor în urcuş, ocolind prin stânga Vârful Bucovinca (1763 m). Din capătul drumului de tractor, marcajul urmează un hăţiş slab conturat, prin brădetul tânăr, până în şaua dintre Vârfurile Bucovinca şi Pecealu. În continuare, poteca bine conturată urcă prin desiş de brazi şi jnepeni până în Vârful Pecealul (1724 m), coborând apoi prelung prin pădure şi prin poieni. În continuare poteca ocoleşte o proeminenţă prin stânga şi se înscrie apoi pe piciorul ce se desprinde din acest mic vârf spre stânga. De aici începe un drum de tractor ce coboară accentuat pe picior până la văcăriştea Pecealu. Dincolo de aceasta, părăsim drumul de tractor, coborând pieziş spre dreapta pe potecă, până ce dăm de alt drum de tractor. Acesta coboară în serpentine în valea Coşnea, puţin în amonte de capătul drumului forestier. Mai sunt de străbătut încă cca 2 km pe drumul forestier de pe valea Coşnea, până la cabana de vânătoare Coşnea, din capătul cătunului Luhei al comunei Poienile de Sub Munte.