Carpathian Forest Schools

COMUNICAT DE PRESĂ

Prezentare pdf

SUMARUL ACTIVITĂȚIILOR DIN PRIMUL AN DE PROIECT

Prezentare pdf

ÎNTĂLNIRE DESCHIDERE PROIECT

Prezentare pdf 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

- “Carpathian Forest Schools - Pilot Cooperation for Nature Conservation and Environmental Education” (Educație forestieră în Carpați – proiect pilot în vederea cooperări și protejării naturii prin intermediul și cu ajutorul educației de mediu)  FINANȚAT în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina, 2014-2020 (HUSKROUA ENI CBC Programme)

În luna octombrie 2019 a fost dat startul în vederea implementării activitățiilor din cadrul proiectului “Carpathian Forest Schools - Pilot Cooperation for Nature Conservation and Environmental Education” în cadrul căruia Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului participă în calitate de partener al aplicantului Asociația de turism din Ivano-Frankivsk-Ucraina

Carpathian Forest Schools - Pilot Cooperation for Nature Conservation and Environmental Education” (Educație forestieră în Carpați – proiect pilot în vederea cooperări și protejării naturii prin intermediul și cu ajutorul educației de mediu) (pdf)

POS Mediu

siglesus

Scurtă descriere a PNMM

Situat în partea de nord a județului Maramureș, PNMM este o arie naturală protejată destinată conservării peisajului şi tradiţiilor locale, protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor şi încurajării turismului bazat pe aceste valori. Suprafața acestuia este de 133.418 ha.
De asemenea peste suprafața parcului se suprapun, începând cu anul 2007, situl Natura 2000 ROSCI0124 Munții Maramureșului cu suprafata de 106.909 ha și începând cu anul 2011 situl Natura 2000 ROSPA0131 Munții Maramureșului cu suprafata de 70.972 ha. Cele două arii protejate de interes comunitar necesită măsuri/acțiuni de management adecvate, legale, administrative sau contractuale în scopul menținerii, îmbunătățirii sau refacerii statutului favorabil de conservare a speciilor și/sau habitatelor pentru care au fost desemnate.
PNMM include un număr de 10 localități, din care șapte sunt amplasate de-a lungul râului Vișeu, iar trei de-a lungul văii Ruscovei - un afluent principal al acestuia. Populația totală este de apoximativ 90.000 de locuitori și s-a ocupat în mod tradițional de minerit, agricultură extensivă, respectiv silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului. În condițiile falimentării mineritului, celelalte două domenii de activitate au preluat parte din forța de muncă, dar și consecințele nefaste ale intensificării presiunii pe resursele naturale existente.