Conservation areas

 

Din punct de vedere al zonarii interne, conform OUG 57/2007, suprafata Parcului Natural Muntii Maramuresului cuprinde trei zone:

  •  zona de protectie integrala
  •  zona de management durabil
  •  zona de dezvoltare durabila a activitatilor umane

In interiorul parcului exista, de asemenea, patru arii naturale protejate declarate prin Legea nr. 5/2000, acestea fiind:

  •  Stancariile Salhoi-Zambroslavile – 5 ha – categoria IV IUCV;
  •  Cornu Nedeii - Ciungii Balasanii – 800 ha – categoria IV IUCV;
  •  Varful Farcau - Lacul Vinderel – Varful Mihailecu – 100 ha – categoria IV IUCV;
  •  Poiana cu narcise Tomnatec - Sehleanu – 100 ha – categoria IV IUCV.

Aceste arii protejate sunt asimilate zonei de protectie integrala. Suprafetele date de lege sunt aproximative insa vor fi cartate cu exactitate in procesul de elaborare a hartilor parcului.

Zonarea interna a Parcului Natural Muntii Maramuresului este realizata tinand cont de nevoia de conservare a biodiversitatii si peisajului dar si de dezvoltare economica a zonei prin activitati cu impact redus asupra mediului. 

Zona de protectie integrala - 18.769 ha

La delimitarea zonelor de protectie integrala s-a avut in vedere necesitatea conservarii unor esantioane reprezentative ale ecosistemelor din aceasta regiune biogeografica, reprezentativitate data in principal de criteriul valorii diversitatii biologice a ecosistemelor. 

Zona de management durabil - 79.585 ha

Face trecerea intre zonele de protectie integrala si zonele de dezvoltare durabila a activitatilor umane.

Zona de dezvoltare durabila a activitatilor umane - 35.000 ha

Cuprinde intravilanul localitatilor din parc, suprafetele ocupate de caile de comunicatii permanente (drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri auto forestiere, cai ferate, cai ferate forestiere cu terasamentele aferente), pasunile montane din afara zonei de protectie integrala, precum si suprafetele din extravilanul localitatilor care au suferit modificari antropice prin desfasurarea de activitati traditionale sau prin exploatarea resurselor naturale neregenerabile, indiferent daca sunt sau nu incluse in circuitul agricol sau silvic.